מה אני מלמד ?

קריאה :

 • הקניית קריאה שוטפת ומדויקת.
 • הקריאה מתורגלת על בסיס טקסטים מנוקדים, ללא קשר לגיל התלמידים.
 • לתלמידים בכיתות גבוהות יותר – הקניית קריאה לא-מנוקדת, זאת בתנאי שהקריאה המנוקדת התבססה דיה.
 • תרגול הבנת הנקרא באמצעות משחקים ייעודיים.

כתיבה :

 • צמצום שגיאות הכתיב למינימום. אוצר המילים נקבע בהתאם לגיל התלמיד.
 • שיפור קריאות כתב התלמיד.
 • הקניית מבנה כתיבה נכון על גבי מרחב הדף.

חשבון :

 • הקניית 4 פעולות היסוד (חיבור מאוזן, חיבור מאונך, חיסור מאוזן, חיסור מאונך,  כפל מאוזן, כפל מאונך {כפל ארוך}, חילוק מאוזן וחילוק מאונך {חילוק ארוך}) .
 • הקניית נושאים נוספים על פי צרכי התלמידים ובהתאם לגילם.
 • שליטה במעבר משאלות מילוליות לתבניות מתמטיות.
 • שיעורים פרטיים בחשבון – מיועד לבוגרי השיטה בלבד!

אנגלית :

 • שליטה באותיות הלטיניות – שיום, קריאה וכתיבה.
 • שליטה בניקוד האנגלי – כולל דיפטונגים (דו-תנועה דוגמת near book secure).
 • שליטה בכללי ההגייה של צמדי אותיות (דוגמת ch ph sh kn gh).

אסטרטגיות למידה :

 • ארגון וסדר.
 • ניתוח בעיות – בדגש על מתמטיקה.
 • טכניקות שינון.

הכנה לכיתה א':

 • חשבון ראשוני – שיום ספרות, שיום מספרים, מנייה, חיבור וחיסור בסיסיים.
 • קריאה ראשונית – שיום האותיות, שליטה בסימני הניקוד וקריאה ראשונית של הברות ומילים קצרות.
 • הכנה לכתיבה – התנהלות במרחב הדף.

פסיכומטרי :

 • השלב הראשון – שיפור הקריאה, הכתיבה, האנגלית והחשבון כמתואר בסעיפים מעלה.
 • השלב השני – הקניית אסטרטגיות למידה כמתואר מעלה.
 • השלב השלישי – הקניית המיומנויות החסרות בכל אחד מתחומי הבחינה.

סדנאות אסטרטגיות למידה :

סדנאות אסטרטגיות למידה נועדות לתלמידים ולסטודנטים מצטיינים אשר פותרים בעיות ותרגילים בדרך אינטואיטיבית.

תלמידים אלו נתקלים בקשיים הולכים וגדלים ככל שמתקדמים בלימודיהם.

המשבר מתרחש כאשר חוצים קו שלאחריו האינטואיציה אינה מספקת ואז מתברר כי לא היו ברשותם כלי למידה מספיקים.

הסדנאות מיועדות לקבוצות של 2-4 תלמידים אשר התארגנו יחד ללמידה משותפת.

קורס אסטרטגיות למידה :

קורס אסטרטגיות למידה נועד למורים פרטיים.

מטרת הקורס להעניק לחניכיו כלים חדשים לעבודה באמצעות משחקי הגיון וחשיבה לשחקן יחיד.

במהלך הקורס נכיר את המשחקים השונים, כיצד להשתמש בהם באופן מיטיבי וכיצד הם מקנים למשתמשים בהם כלים ללמוד איך ללמוד.

הקורס, בדומה לשאר מרכיבי ההוראה שלי, ייתפר בהתאם לאוכלוסיה המשתתפת בו. מורים שעיקר עיסוקם תלמידי בתי ספר יסודיים יקבלו דגשים שונים ממורים לחטיבת הביניים וכך הלאה.

הקורס בנוי ממקבצי מפגשים כאשר כל מקבץ עוסק במיומנות למידה אחרת ובו נלמדים המשחקים המתאימים למיומנות זו. המקבצים המתקדמים עוסקים בשילובי מיומנויות ונדרש ללמוד את המקבצים הבסיסיים תחילה.

הקורס מיועד לקבוצות של 3-6 מורים אשר התארגנו יחד ללמידה משותפת.

והחשוב מכל – "חנוך לנער על פי דרכו".

במידה והנושאים הללו רלוונטיים לכם – אתם מוזמנים ליצור קשר.