מאמרים

אחת לשבוע אני מפרסם טורים בנושא הוראה מת(ו)קנת במקומון "גפן".

אני שמח לשתף אתכם במאמרים אלו. אחת לשבוע יתווסף מאמר חדש.
המאמרים מסודרים בסדר כרונולוגי הפוך. העדכני ביותר מופיע בראש ואילו הותיק ביותר מופיע בתחתית.

פשוט להקיש על התמונה והמאמר ייפתח. קריאה מהנה!

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-18-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%95

 

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-17-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c-%d7%9c%d7%aa%d7%a8%d7%92%d7%9c

 


%d7%98%d7%95%d7%a8-16-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%a8%d7%90

 

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-15-%d7%a8%d7%9e%d7%96-%d7%a8%d7%9e%d7%96-%d7%9c%d7%9a

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-14-%d7%94%d7%a2%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%94

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-13-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%a7%d7%93-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a7%d7%a8

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-12-%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%aa

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-11-%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%a4%d7%94

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-10-%d7%97%d7%95%d7%92-%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%99-%d7%91%d7%99%d7%aa

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-9-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%a9%d7%99%d7%97%d7%a7%d7%a0%d7%95-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%94

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-8-%d7%99%d7%95%d7%93%d7%a2-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91-%d7%95%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-7-%d7%96%d7%9e%d7%9f-%d7%9c%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%90-%d7%a9%d7%a2%d7%95%d7%9f

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-6-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%a7%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%a4%d7%a8%d7%a0%d7%95

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-5-%d7%a1%d7%a4%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9e%d7%a8

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-4-%d7%a7%d7%95%d7%a6%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%93

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-3-%d7%91%d7%a2%d7%96%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%9d

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-2-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%a0%d7%9b%d7%95%d7%9f

 

%d7%98%d7%95%d7%a8-1-%d7%a1%d7%99%d7%9e%d7%a0%d7%99-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94