מעקב למידה

 

על-מנת להגיע למיצוי טוב יותר של התרגול בבית, השיעורים מנוהלים באמצעות תוכנת ניהול שיעורים.

 

במהלך השיעור נרשמים פרטי התרגול במערכת – אלו נושאים טופלו, אלו דפים תורגלו, אלו דפים יש לתרגל בבית, באיזו תדירות, נושאים שנותרו פתוחים ויושלמו בפגישה הבאה, ועוד.

בתום השיעור נשלח מייל מפורט לכתובת הדוא"ל של ההורים עם כל הפירוט שצויין מעלה.

 

מערכת הניהול כוללת גם מעקב תשלומים. לאחר כל תשלום נשלח מייל מפורט על קבלת התשלום.

אחת לתקופה נשלח מייל אוטומטי המפרט את התשלומים ואת יתרת התשלום.