המליצו עלי !

אין חוויה גדולה יותר למורה מאשר לראות לנגד עיניו את התהליכים שמתחוללים הן אצל התלמידים והן אצל ההורים.

החוויה מתעצמת כאשר מקבלים מכתב תודה.

לאור רגישות הנושא, לא כל ההורים מאשרים פרסום מכתבים שכאלו. אני כמובן מכבד זאת.

בעמוד זה מצורפים מכתבים אשר ניתנה לי הרשות לפרסם.

ואני מביע גם כאן את תודתי להורים אלו.

הנחת ממליצים

מאחר ואני מעריך מאוד את ההורים הממליצים עלי, בחרתי להוקיר זאת בדרך נוספת.

כל פנייה אלי אשר מקורה בתלמיד ותיק תזכה את הפונה בהנחה. פרטים בדף המחירון.

*** מומלץ לפתוח את המכתבים בחלון נפרד על מנת שיוצגו בגודל נוח לקריאה.
 הורים לילדה בכיתה ד' אשר למדה אצלי קריאה

הורים לילד בכיתה ג' אשר ליוויתי אותו עד תום החופש הגדול – סיוע בקריאה, כתיבה על כל היבטיה וחשבון

הורים לילד שהגיע בהיותו בכיתה ב' ומלווה על-ידי גם בכיתות ג' ו-ד' – עבודה בכל המישורים של קריאה, כתיבה וחשבון


 התמלול של המכתב למעלה :

 הורים לשלושה. הגדולים (בן 14 ובת 12) לומדים אצלי. עבודה בכל המישורים – קריאה, כתיבה, חשבון, אסטרטגיות מתמטיות ואנגלית.

התמלול של המכתב למעלה :

דפנה, אימא של יעל. הוראת כתיבה – הן בנושא צורני והן פתרון שגיאות כתיב.

התמלול של המכתב למעלה :

הורים עולים חדשים לשתי בנות. הוראת קריאה, חשבון ואסטרטגיות למידה.

התמלול של שלושת עמודי המכתב למעלה :

הורים לשתי בנות. הבכורה בחט"ב והצעירה ביסודי. הוראת קריאה, חשבון, אנגלית ואסטרטגיות למידה.

התמלול של המכתב למעלה :

 אמא לילדה בת 12. הוראת קריאה, חשבון, אנגלית ואסטרטגיות למידה.

התמלול של המכתב למעלה :