אמצעי תשלום

אמצעי התשלום הם תשלום במזומן, בהמחאות , באפליקציות העברת כספים (PAYBOX, PEPPERPAY ו- BIT), בהעברות בנקאיות ובכרטיסי אשראי.

כאשר נצברו 4 שיעורים שטרם שילמתם עליהם, המערכת שולחת תזכורת מצב חשבון ובתוך ההודעה מפורטים פרטי חשבון הבנק למעוניינים לשלם בהעברה בנקאית ופרטים לתשלום באפליקציות העברת כספים.