מיומנויות ספירה

 

מיומנות הספירה מעלה ומטה היא מיומנות יסוד המקדימה את מיומנות ביצוע ארבע פעולות החשבון הבסיסיות.

 

שלב הספירה מעלה מ 1 עד 10.

הלמידה מבוססת על שינון עשר מילים כרצף של מילים אקראיות.

כשאני אומר אקראיות – אין שום "היגיון" בשם. בדיוק כמו השרירותיות בשמות אותיות הא-ב וסדרן.

בתחילה הרצף משונן כדקלום, ובהמשך הרצף מלווה בהצבעה על חפצים.

למעשה – זהו מעבר מספירה למנייה.

 

שלב הספירה מעלה מ 1 עד 20.

כדאי לשים לב שגם בעברית וגם באנגלית העשרת שבין 11 ל 20 נוהגת אחרת משאר העשרות.

גם בעברית וגם באנגלית העשרת הזו מאופיינת באזכור ספרת האחדות לפני ספרת העשרות.

בשלב הזה מתבססים על הרצף ששונן בעשרת הראשונה.

בתום שני השלבים הללו ניתן להתקדם לשני כיוונים (בטור או במקביל).

שלב הספירה מעלה עד 100 ו/או הספירה לאחור.

 

שלב הספירה מעלה עד 100.

על מנת ליישם טוב את הספירה עד 100 אני ממליץ ללמוד כשלב ביניים את ספירת העשרות השלמות.

10 20 30 והלאה.

נקודת הקושי האופיינית בשלב זה הוא המעבר מ סוף-עשרת לעשרת שאחריה.

למשל 39 40.

 

שלב הספירה לאחור.

שלב הספירה לאחור הוא בעל מורכבות משל עצמו.

הוא לוקח רצף קיים של מילים אולם מחייב סדר חדש.

אז היכן הקושי ?

כאשר שיננו 1 2 3 4 5 למשל אז אנחנו באופן אוטומטי אומרים 4 מיד אחרי 3.

ובספירה לאחור אנחנו מתעמתים עם האוטומטיזציה הזו.

דרך התמודדות אחת היא – כל פעם לספור בלב עד המספר ולהזכר מה המספר שקודם לו.

זו דרך בעייתית – בטח ובטח ככל שהמספר שאליו הגענו הוא בעל ערך גבוה יותר.

הדרך השנייה – להתייחס לספירה לאחור כרצף חדש ובלתי תלוי.

אני מעדיף את הדרך השנייה.

 

הבחירה בדרך הספירה לאחור השנייה פירושה לשבת עם הילד ולספור בפניו לאחור.

בשלב הראשון מ 10 עד 1.

לאט לאט לצרף את הילד לדקלום.

דקלום עצמאי לחלוטין.

 

המחשת הספירה מעלה ומטה ניתנת לביצוע עם מטבעות למשל.

להניח ערימת מטבעות הרחק מאיתנו.

בספירה מעלה לקחת בכל מספר מטבע לערימה לידינו.

ואילו בספירה לאחור – להרחיק מטבע מהערימה לידינו לכיוון הערימה המרוחקת.

 

בכך לא תמו הקשיים.

 

ספירה לאחור מחדדת את הקשיים שציינתי קודם לגבי העשרת השנייה ולגבי המעבר בין עשרות.

כל עוד ספרנו מ 10 עד 1 הקושי כמובן לא הרים ראש.

גם לא במעבר מ 11 ל 10.

הקשיים יצוצו כאשר נתרגל ספירה לאחור בתחום ה 100.

המעבר מ 90 ל 89 יעלה קושי אחד.

המעבר מ 20 ל 19 מעלה את שני הקשיים יחד :

גם הצורך להוסיף ציון אחדות במקביל לשינוי שם העשרת, וגם המעבר לעשרת שבה סדר השם שונה משאר העשרות.

 

הפתרון מורכב מכמה חלקים.

הראשון – לתרגל כל עשרת אחורה בנפרד.

לספור מ 29 עד 20 ושם לעצור.

כך גם עם 30 , 40 וכדומה.

השני – לתרגל מעבר עשרת סביב המעבר עצמו.

לספור מ 31 עד 29 ולעצור.

מ 41 עד 39 ולעצור.

 

רק כאשר שני השלבים הללו הופנמו ניתן לתרגל ספירה של עשרות שלמות לאחור.

תשעים שמונים שבעים והלאה.

 

חיבור השלבים יחד.

את חיבור כל השלבים יחד אני ממליץ לבצע בדרך משחקית.

לקחת את דפי "נקודה לנקודה". הדפים שכאשר מחברים מספרים על פי הסדר מתקבלת תמונה.

אלא מה ….

לפתור את התמונה כאשר מתחילים מנקודת הסיום ומציירים מטה.

הילד צריך להגיד מה המספר הקודם למספר הנוכחי, לאתר אותו ורק אז למתוח קו ביניהם.

היתרון בדפים הללו שהם נותנים פידבק להצלחה.

יתרון נוסף הוא שהמספר הקודם לרוב נמצא בסמיכות וכך הילד יכול להעזר ברמז ועדיין לתרגל את הספירה לאחור.

 

 

בהצלחה !!!

כתיבת תגובה